OC księgowego Oc doradcy podatkowego szewczuk ubezpieczenia

Obowiązkowe Ubezpieczenie – księgowy, a doradca podatkowy.

Niekiedy działalność księgowego można porównać do tego czym zajmuje się również doradca podatkowy. Stąd też dochodzi czasami do złego zakwalifikowania do odpowiedniego ubezpieczenia OC. 

Jeśli podmiot prowadzący działalność związaną z prowadzeniem księgowości lub też doradztwem podatkowym posiada wpis w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych obowiązuje go oczywiście OC doradcy podatkowego. Jeśli nie posiada takiego wpisu – OC księgowego. Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ źle wystawiona polisa, np. OC doradcy podatkowego dla biura rachunkowego skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej! Oczywiście to samo ma miejsce kiedy doradca podatkowy wykupi OC dla księgowego. 

OC księgowego, a OC doradcy podatkowego 

  • Sekcja I – to polisa OC obowiązkowa z SG 10 tys. euro na każde zdarzenie,
  • Sekcja II – to polisa OC dobrowolna z SG od 50 tys. do 2 mln zł, która pełni funkcję nadwyżkową (czyli jeżeli w ramach szkody z polisy OC obowiązkowej wyczerpie się suma gwarancyjna to reszta odszkodowania wypłacana jest z polisy OC dobrowolnej) oraz funkcję uzupełniającą (czyli obejmuje szkody powstałe przy wykonywaniu czynności zawodowych nie objętych polisą OC obowiązkową) + zawiera bezpłatne klauzule rozszerzające ochronę,
  • Sekcja III – to płatna klauzula OC dobrowolnej obejmująca ochroną błędy popełnione przy doradztwie kadrowym, w tym rozliczaniu płac oraz obsługi ubezpieczeń społecznych (np. ZUS, PFRON)
  • Sekcja IV – to płatna klauzula OC dobrowolnej obejmująca ochroną osobistą odpowiedzialność karno-skarbową Ubezpieczonego i osób, które mu podlegają wskutek kontroli skarbowej np. nałożenie mandatu karno-skarbowego
  • Sekcja V – to płatna klauzula OC dobrowolnej obejmująca odpowiedzialność cywilną oraz administracyjną z tytułu naruszenia przez Ubezpieczonego przepisów RODO oraz pokrywająca szkody w systemie i bazach informatycznych Ubezpieczonego wywołane działaniem złośliwego oprogramowania np. wirusów lub atakami hakerów.

Klauzule warte uwagi

W dzisiejszych czasach, a szczególnie teraz, coraz więcej spraw konsumenci “załatwiają” przez internet. Wielu przedsiębiorców przenosi tam również swoje firmy i świadczy coraz więcej usług. W obliczu zwiększonego ruchu w internecie wielu usługodawców podwaja swoje starania by utrzymać wszystkie systemy w należytym porządku i bezpieczeństwie. Jednak nie zawsze jest to możliwe i oczywiście nie na wszystko można się przygotować. Szczególnie wrażliwą w tej dziedzinie sferą są dane osobowe klientów. Stosowanie się do przepisów RODO może również sprawiać wiele wysiłków, a czasem i przysparzać problemów. Zdarzają się również przypadki, w których jakieś przedsiębiorstwo dopuściło do wycieku danych swoich klientów. Często jest to wynikiem przeróżnego rodzaju ataków, chociażby przez złośliwe oprogramowanie. Jest to realne zagrożenie w dzisiejszych czasach, zagrożenie, któremu ciężko zapobiec. Warto więc zapoznać się z ofertą i dobrać taką formę ubezpieczenia, aby zniwelować wszelkie nieprzyjemności związane z cyberbezpieczeństwem. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą – kontakt.