Szkodowość w LLoyd’s – Podsumowanie roku.

Raport Szkodowy

Leadenhall już od 6 lat oferuje z sukcesem ubezpieczenie OC zawodowej księgowego na polskim rynku. Dzięki doradztwu naszych Partnerów – pośredników ubezpieczeniowych – z ochrony Lloyd’s korzysta rocznie ponad 5.000 biur rachunkowych, a ich liczba stale rośnie.

Tylko w czasie trwania pandemii zarejestrowaliśmy o 100% więcej szkód, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wynika to głównie z dużej ilości roszczeń związanych z uchybieniami przy stosowaniu przepisów dotyczących tarczy antykryzysowej. W pierwszych III kw. b.r. wypłaciliśmy kilkaset odszkodowań i zarezerwowaliśmy kilkaset tysięcy złotych na szkody jeszcze procesowane.

To dowód na to, że polisa działa nie tylko na papierze, ale przede wszystkim w rzeczywistości.

Oto najczęstsze scenariusze szkodowe.

Utrata zwolnienia z ZUS

Roszczenia klientów biur rachunkowych z tytułu utraty możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów tzw. tarcz antykryzysowych mających minimalizować negatywne skutki pandemii COVID-19. Przyczyną tego rodzaju szkód są:

  • uchybienie terminowi złożenia w imieniu klienta wniosku o zwolnienie z obowiązku z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (pod warunkiem, że do złożenia takiego wniosku biuro rachunkowe było zobowiązane zgodnie z umową)
  • utrata możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na błędy, które biuro rachunkowe popełniło rozliczając składki w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o zwolnienie

Utrata dofinansowania z PFRON

Roszczenia klientów biur rachunkowych z tytułu utraty możliwości dofinansowania z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skutek uchybień  popełnionych w terminowym złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzenia
niepełnosprawnych pracowników.

Uchybienie obowiązkowi zgłoszenia VAT po przekroczeniu limitu wartości sprzedaży

Uchybienie terminowi zgłoszenia rejestracyjnego do opodatkowania VAT po przekroczeniu limitu wartości sprzedaży. W konsekwencji biuro rachunkowe jest obciążane koniecznością wyrównania straty klienta w postaci konieczności zapłaty odsetek od zaległości podatkowej, a także ewentualnych innych negatywnych konsekwencji finansowych, którymi zostanie obciążony klient.

Uchybienie w rocznych deklaracjach PIT

Uchybienie w rocznych deklaracjach PIT rozliczających wspólne zobowiązania podatkowe małżonków. Na skutek konieczności złożenia korekty deklaracji małżonkowie tracą możliwość wspólnego rozliczenia, a stratą wynikającą z tego jest obciążane biuro rachunkowe.