Credits - źródła zdjęć na stronie

Na stronie wykorzystano zdjęcia pochodzące z serwisu freepik.com należące do następujących autorów:

Zdjęcia zostały wykorzystane zgodnie z warunkami licencji zawartymi na stronie: http://www.freepik.com/terms_of_use wg treści aktualnej na dzień 15.11.2018.