Ubezpieczenie "D&O"

Idywiadualna oferta
Wybierzemy ubezpieczenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb

OC zarządu, OC władz spółki, OC kierownictwa czy nawet OC menedżera – pod takimi nazwami, ale nie tylko, funkcjonuje produkt o oryginalnej nazwie Directors and Officers (D&O). Jest to ubezpieczenie obejmujące szeroki krąg osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze w ubezpieczonej firmie/spółce.

Polisa D&O – dla kogo?

Polisa D&O jest przeznaczona dla każdego podmiotu prawnego, w którym do organów statutowych powołuje i odwołuje się członków kierownictwa (rada nadzorcza, zarząd, prokurent). Także odpowiednia jest dla takich organizacji gdzie zatrudnia się osoby, które pełnią kluczowe, odpowiedzialne role, np. dyrektor zarządzający, główna księgowa itp. Jest to atrakcyjna forma zabezpieczenia tychże osób. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność i ponosi konsekwencje za popełnione przez nie błędy. Jednak, aby odpowiednio się zabezpieczyć należy wnikliwie przeanalizować Ogólnie Warunki Ubezpieczenia, czyli tzw. o.w.u.. Szczególnie należy zapoznać się z użytym tam nazewnictwem, gdyż od tego jak szeroko zdefiniowany jest ten krąg osób zależeć będzie ewentualna odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku skierowanego roszczenia przeciwko konkretnej osobie. Ważnym jest to, aby ochroną były objęte nie tylko osoby pełniące odpowiedzialne funkcje w organizacji, ale też bliscy tych osób (gdy ponoszą odpowiedzialność majątkową).

W związku ze zmieniającymi się przepisami i coraz bardziej wnikliwymi kontrolami taka forma zabezpieczenia może zaoszczędzić wiele pieniędzy i nerwów.

Od czego chroni polisa D&O?

Przeważnie polisy D&O chronią przed sytuacjami, w których nastąpiła szkoda w wyniku zaniedbania lub braku należytej staranności. Zabezpiecza również przed skutkami złych decyzji, a czasem nawet od efektów niefortunnej wypowiedzi. Zazwyczaj po takich “nieszczęśliwych” zdarzeniach wartość akcji może ulec zmianie. Może to się nie spodobać wielu akcjonariuszom, którzy szybko złożą odpowiednie roszczenia. Jednak tym już przejmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe (o ile ubezpieczyciel spełnia wszystkie warunki zawarte w o.w.u.) Ma to miejsce również w przypadku roszczeń z tytułu błędnych prognoz, strat handlowych lub przy wystąpieniu błędu podczas fuzji czy przejęciu, a także z powodu błędnych inwestycji kapitałowych lub wprowadzenia w błąd akcjonariuszy co do przewidywanych zysków.

Jeśli Twoja firma stale się rozrasta może właśnie czas zadbać o bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu w celu doboru odpowiedniego produktu.

Potrzebujesz innej polisy? Mamy ją!

Sprawdź pozostałe produkty, które zapewnią bezpieczeństwo Tobie i Twojej firmy.

Skontaktuj się:

Wybierz formę kontaktu, która najbardziej Ci odpowiada:

577 708 800

Odbieramy w dni powszednie: 8:30 - 16:30

83 343 87 82

Odbieramy w dni powszednie 8:30 - 16:30