Wprowadzamy nowy produkt OC dla branży IT oraz usługi cyber security

OC zawodowe dla specjalistów IT

Sygnowane marką Lloyd’s ubezpieczenie odpowiada specyficznym potrzebom osób i firm świadczących usługi w ogólnie pojętej branży IT. Chroni m.in przed roszczeniami wynikłymi z nieumyślnego naruszenia prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, czy też tajemnicy handlowej, a także gwarantuje pokrycie kosztów obrony prawnej. W razie kontroli skarbowej zarzucającej np. pozorność zawartej umowy o świadczenie usług, pokryje też koszty doradców podatkowych. Istotną dla branży IT jest  gwarancja pokrycia finansowych konsekwencji roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (np. RODO). Polisa zadziała również wtedy, gdy odpowiedzialność za skutki działań cyber-przestępców może być przypisana – w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi – ubezpieczonemu. Realności ochrony dopełniają wysokie i łatwo osiągalne w systemie limity do 2 mln zł.

Ofertę kierujemy głównie do osób pracujących na umowa B2B oraz małych i średnich firm IT, których przychody nie przekraczają 3 mln zł (w standardzie) lub 6 mln zł (w ramach poszerzonej oceny ryzyka). Wszelkie materiały związane z nowym produktem można pobrać pod tym linkiem.

Dzięki spółce Efinity, będącej częścią grupy Leadenhall, wprowadziliśmy – pod marką Efinity Cyber Security – pakiet usług cyberbezpieczeństwa. Wachlarz jest rozległy: począwszy od szkoleń pracowników i managementu zwiększających bezpieczeństwo w sieci, przez audyt stanu zabezpieczeń i przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym planu utrzymania ciągłości działania w przypadku incydentu), na testach penetracyjnych i usłudze SOC skończywszy.

Usługa SOC (z ang. Security Operation Center) stanowi najwyższą formę zabezpieczenia przed cyber-zagrożeniami. Ciągły monitoring ruchu w sieci wewnętrznej  klienta oraz ruchu wchodzącego i wychodzącego, pozwala naszym inżynierom na natychmiastowe działania zaradcze w momencie wykrycia ataku. Usługę SOC można porównać do ochrony i monitoringu fizycznego zapewnianego przez profesjonalną agencję ochrony mienia, tyle że wykonywaną w świcie wirtualnym.

Usługi ECS świadczone są komercyjnie, zatem skorzystać z nich mogą firmy z różnych branż, nawet wówczas gdy nie są klientami Leadenhall.