przeciwdziałanie praniu ubezpieczenie biur rachunkowych

Doradztwo podatkowe pod większą kontrolą – walka z praniem pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy narzuca nowe obowiązki na biura rachunkowe. Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi polegające na prowadzeniu ksiąg podatkowych, sporządzaniu deklaracji, udzielaniu porad z zakresu przepisów prawa celnego lub podatkowego zostaną objęci zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy.

Nowe podmioty objęte przepisami

Według projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu więcej jednostek będzie zobowiązanych do stosowania przepisów tej ustawy. Projekt zakłada, że obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy będą ciążyć nie tylko na zewnętrznych księgowych, doradcach podatkowych czy biegłych rewidentach. Również inne osoby świadczące usługi obejmujące udzielanie porady w sprawach podatkowych muszą spełniać wymogi ustawy.

Do systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy trafią również przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z obrotem dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi czy antykami.

Zmiany w ustawie

Projekt nowelizacji zakłada też wprowadzenie wielu zmian mających na celu zwiększenie efektywności działań przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nastąpi to między innymi poprzez:

  • rozszerzenie definicji beneficjenta rzeczywistego,
  • zmianę wymogów bezpieczeństwa finansowego w przypadku relacji z państwami trzecimi wysokiego ryzyka,
  • poprawę wykrywania transakcji podejrzanych przy użyciu walut wirtualnych,
  • ograniczenie wykorzystania anonimowych instrumentów przedpłaconych.

Według projektu zmiany z nowelizacji wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Jednak przedsiębiorcy mają 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów i odpowiednie przygotowanie się.