rejestracja w BDO obowiązek szewczuk ubezpieczenia

BDO – Nowe obowiązki pracodawców

Z biegiem czasu prowadzenie własnej działalności staje się coraz droższe. Pojawiają się obowiązki, które są skomplikowane i czasami też drogie – w przypadku kary. W związku z niejasnymi zasadami nowych obowiązków zdarzają się przedsiębiorcom błędy, za które niestety trzeba niemało zapłacić. Tutaj pojawia się inicjatywa towarzystw ubezpieczeniowych. Oferują one ubezpieczenie nie tylko członków zarządu firmy, ale także różnych, konkretnych pracowników. W ten sposób biorąc na siebie odpowiedzialność za popełnione przez ubezpieczonego błędy.

Obowiązek rejestracji w BDO

BDO jest świetnym przykładem nowych problemów przedsiębiorców. Wielu z nich nie do końca rozumie nowe przepisy i wyjaśnienia. Termin obowiązkowej rejestracji w BDO minął już 1 stycznia 2020 roku, jednak, jak komentuje poseł PiS Anna Paluch “choć termin dawno upłynął, zarejestrowało się w BDO jedynie 167 tys. firm, a powinno 300 tys.”

Pojawiały się informacje, że prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej będzie akceptowane jeszcze przez nawet pół roku (Infor.pl). Jednak na stronie głównej BDO przeczytamy, że przedsiębiorcy powinni rejestrować się niezwłocznie. Niestety pozostaje również wiele niejasności odnośnie tego, która firma powinna się zarejestrować, a która nie.

Nowe produkty ubezpieczeniowe

Aby uniknąć nieprzyjemności w postaci kar finansowych wynikłych z popełnionego błędu lub niedopatrzenia wielu przedsiębiorców decyduje się na ubezpieczenie OC. Nie tylko członków zarządu czy osób odpowiedzialnych za konkretne działy w firmie, ale także innych jej pracowników. Towarzystwa również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom właścicieli firm i tworzą nowe produktu ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciele w ten sposób biorą na siebie obowiązek poniesienia konsekwencji finansowych w przypadku ewentualnych błędów podatkowych. Ponadto w razie problemów gwarantują nawet pomoc prawną.

Cena polis zależą głównie od wysokości sumy gwarancyjnej dla danego ubezpieczonego pracownika, np. księgowego. Na szczęście koszt ubezpieczenia, przy dolnych limitach sumy gwarancyjnej, plasuje się w granicach kilkuset złotych rocznie. W przypadku księgowego – 360zł. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż nagły wydatek kilku tysięcy złotych kary.