oc biura rachunkowego oc księgowego zus składki zakłąd ubezpieczeń społecznych

3 miliony listów – podsumowanie e-składki ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął, jak twierdzi, ostatnią wysyłkę listów z podsumowaniem wpłat z poprzedniego roku. W listach informuje przedsiębiorców jak wyglądały rozliczenia poszczególnych firm, oraz jakie saldo widnieje na ich kontach na koniec 2019 roku.

“Lider elektronizacji”

Każdy z ponad 3 mln płatników, w ciągu najbliższych tygodni, otrzyma list z podsumowaniem swojego indywidualnego rachunku składkowego. Podkreśla się, że jest to ostatni raz kiedy informacja ta przekazywana jest w formie analogowej. W przyszłości planuje się, że będzie dostępna w formie elektronicznej na platformie PUE ZUS. Prezes ZUS Gertruda Uścińska mówi, że “Zakład Ubezpieczeń Społecznych staje się liderem elektronizacji. Chcemy być nowoczesnym urzędem, dlatego podjęliśmy decyzję, aby ostatni raz wysyłać informację do przedsiębiorców w formie listu. Od przyszłego roku będzie widoczna na PUE ZUS. Płatnicy, którzy nie mają konta na platformie, wraz z wysyłaną informacją o saldzie otrzymają ulotkę o korzyściach posiadania profilu na PUE.”

Pani prezes wspomina również, aby nie obawiać się, że list jest wezwaniem do zapłaty zaległych należności. Podkreśla, że z punktu widzenia ZUS każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć jakie jest jego saldo. “To elementarna wiedza przy prowadzeniu biznesu.”

E-składki

Wysyłanie takich informacji listownie jest możliwe dzięki wprowadzeniu e-składki. Od 01.01.2018 roku wszystkie składki są wpłacane na indywidualny numer rachunku składkowego jednym zwykłym przelewem. Nie musimy się więc martwić o pokrywanie wszystkich należności oddzielnie. ZUS sam rozdziela wpłacane kwoty i pokrywa z nich należne ubezpieczenia i fundusze. Rozlicza je począwszy od najstarszej należności.

ZUS podkreśla również, że każdy płatnik powinien wnikliwie przeanalizować otrzymaną z ZUSu korespondencję. Może się okazać bowiem, że znajduje się w niej informacja o groszowej niedopłacie lub nadpłacie. Zalecane jest sprawdzenie jak wygląda stan ksiąg finansowych po stronie przedsiębiorcy, by w razie potrzeby szybko uregulować potrzebną różnicę w następnym przelewie.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia OC biur rachunkowych i OC księgowego, aby wiedzieć od czego można być bezpiecznym.