rachunek podatkowy szewczukl ubezpieczenia oc biura

VAT, PIT, CIT – duże zmiany od 01.01.2020

Już z początkiem tego roku weszły w życie zmiany w sposobie opłacania kluczowych podatków. Oprócz tego weszły w życie nowe przepisy. Sankcje za przelew na rachunek spoza białej listy podatników VAT czy też ulga za złe długi w PIT i CIT.

Rachunek podatkowy

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów – “od 1 stycznia 2020r. należy wpłacać do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy.”

Numer naszego osobistego rachunku można sprawdzić w dowolnym momencie korzystając z oficjalnego generatora, który znajdziemy na stronie www.podatki.gov.pl. Numer osobistego rachunku podatkowego można sprawdzić w dowolnym momencie i nie wiąże się to z żadnymi opłatami. Wystarczy numer PESEL lub NIP.

mikrorachunek podatkowy rachunek szewczuk ubezpieczenia ministerstwo finansów

Stworzenie indywidualnych rachunków podatkowych pomoże, w teorii, zmniejszyć liczbę omyłkowo wykonanych przelewów. Rozwiązanie to też może usprawnić płatności PIT, CIT i VAT. Pomoże to na pewno w szybszym uzyskaniu potrzebnych zaświadczeń, chociażby o niezaleganiu w należnych składkach.

Na te mikrorachunki można również wpłacać różnego rodzaju koszty powstałe w skutek opóźnień opłat podatkowych. Na przykład odsetki powstałe w skutek zaległości czy koszty upomnienia. Natomiast podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłaca się na zasadach obowiązujących dotychczasowo – na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Złe długi i biała lista podatników

Od 1 stycznia PIT i CIT mogą skorzystać z tak zwanej ulgi za złe długi. Wcześniej podatnicy VAT mieli już taką możliwość. Ulga ta pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanych należności. Ta zmiana ma za zadanie ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej likwidując “zatory płatnicze”.

Pojawił się również obowiązek uiszczenia zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 tysięcy zł na rachunki znajdujące się w Wykazie podatników VAT – tzw. białej liście (jeśli wystawiający faktury jest czynnym podatnikiem VAT). Obowiązek ten nie dotyczy więc podmiotów zwolnionych z podatku VAT ze względu na limit sprzedaży, a także tych, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z VAT. Niestety, firma, która zapłaci na rachunek znajdujący się poza wykazem nie będzie mogła tej wpłaty wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Poniesie również odpowiednie sankcje. Istnieje też ryzyko odpowiedzialności solidarnej razem z kontrahentem za podatkowe zaległości, jeśli nie zostanie opłacony należny podatek VAT od transakcji.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że te zmiany pozytywnie wpłyną na budżet państwa i uszczelnią wiele nieścisłości związanych z wyłudzeniami na tle podatku VAT. Natomiast Ty też możesz zapewnić sobie pewność prowadzonej działalności. Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeniową.