OC Dobrowolne Biura Rachunkowego

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych rekomendujemy przedsiębiorcom, którzy w ramach działalności biura rachunkowego wykonują czynności polegające na:

 1. prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie
 2. sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zezwoleń i deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie

Zalety:

 • Najniższa składka za rok!
 • Wysokie rabaty
 • Szeroki wybór sum gwarancyjnych
 • Możliwość rozszerzenia ochrony

– rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu

– odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

 • Płatność w ratach bez dodatkowych kosztów
  Składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach bez podwyższenia składki.
 • Minimum formalności

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych za szkody powstałe wskutek wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego polegających na:

 1. prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych. Innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie;
 2. sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań. Deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie.